SlGlasnik.info

Sadržaj:

Javna glasila (propisi):

zakoni, drugi propisi i opšti akti republičkih organa, kao i određeni pojedinačni akti tih organa - neposredno posle usvajanja.

Javne nabavke

Oglasi

Međ. sporazumi:

svi brojevi objavljeni u 2010. godini pa sve do danas

Glasila - prosveta:

Propisi objavljeni u ovoj godini

 

Poruči odmahDEMO verzija

BazaPropisa.net

5.000 dinara
  • Svi propisi
  • Modeli ugovora
  • Ispunjivi obrasci
Poručite odmah

Javna glasila

5.000 dinara
  • Javna glasila
  • Međ. sporazumi
  • Glasnik - prosveta
Poručite odmah

Službena mišljenja

3.500 dinara
  • Više od 7000 akata
  • Redovno ažuriranje
  • Najpovoljnije!
Poručite odmah