Spisak zakona

Spisak zakona:

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU : 
ZAKON O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU : 
ZAKON O OSTVARIVANJU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE, TRUDNICA I PORODILJA : 
ZAKON O BEZBEDNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNICE : 
ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU : 
ZAKON O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI : 
ZAKON O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE NAMENE : 
ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI : 
ZAKON O LEGALIZACIJI OBJEKATA : 
ZAKON O PREKRŠAJIMA (Novi) : 
ZAKON O FAKTORINGU : 
ZAKON O REVIZIJI : 
ZAKON O RAČUNOVODSTVU : 
ZAKON O PREUZIMANJU OBAVEZA JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI SRBIJE” PREMA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA PO OSNOVU NEIZMIRENIH OBAVEZA I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE : 
ZAKON O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUPROVODNIČKIH PROIZVODA : 
ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH : 
ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU : 
ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU : 
ZAKON O OBJAVLJIVANJU ZAKONA I DRUGIH PROPISA I AKATA : 
ZAKON O ZAŠTITI LICA SA MENTALNIM SMETNJAMA : 
ZAKON O PRAVIMA PACIJENATA : 
ZAKON O POSEBNIM MERAMA ZA SPREČAVANJE VRŠENJA KRIVIČNIH DELA PROTIV POLNE SLOBODE PREMA MALOLETNIM LICIMA : 
ZAKON O POSEBNIM USLOVIMA ZA UPIS PRAVA SVOJINE NA OBJEKTIMA IZGRAĐENIM BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE : 
ZAKON O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE : 
ZAKON O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA I POSEBNIM POSTUPCIMA EKSPROPRIJACIJE I PRIBAVLJANJA DOKUMENTACIJE RADI REALIZACIJE IZGRADNJE SISTEMA ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA „JUŽNI TOK” : 
ZAKON O DRŽAVNOJ PRIPADNOSTI I UPISU PLOVILA : 
ZAKON O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU : 
ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST BANCA INTESA A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ „JAT AIRWAYS” A.D. BEOGRAD : 
ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST KOMERCIJALNE BANKE A.D. BEOGRAD I AIK BANKE A.D. NIŠ PO ZADUŽENJU GALENIKE A.D. BEOGRAD : 
ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST CREDIT SUISSE BANK LONDON, VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD, UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD I DEUTSCHE BANK AG LONDON PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD : 
ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST DEUTSCHE BANK AG LONDON PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD RADI REALIZACIJE PROJEKTA JUŽNI TOK : 
ZAKON O RAZVOJNOM FONDU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE : 
ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST NEMAČKE RAZVOJNE BANKE KFW, FRANKFURT NA MAJNI, PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD (PROJEKAT „UNAPREĐENJE TEHNOLOGIJE EKSPLOATACIJE U RB KOLUBARA U CILJU POVEĆANJA EFIKASNOST : 
ZAKON O PREUZIMANJU OBAVEZA ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA VELEDROGERIJAMA PO OSNOVU NABAVKE LEKOVA I MEDICINSKOG MATERIJALA I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE : 
ZAKON O ZATEZNOJ KAMATI : 
ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA : 
ZAKON O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA : 
ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA : 
ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU : 
ZAKON O UPRAVLJANJU MIGRACIJAMA : 
ZAKON O PREUZIMANJU IMOVINE I OBAVEZA ODREĐENIH BANAKA RADI OČUVANJA STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA REPUBLIKE SRBIJE : 
ZAKON O UTVRĐIVANJU MAKSIMALNE ZARADE U JAVNOM SEKTORU : 
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FONDU ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE : 
ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD : 
ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST HYPO ALPE-ADRIA BANK A.D. BEOGRAD I SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD ZA IZMIRIVANJE OBAVEZA GRAĐEVINSKE DIREKCIJE SRBIJE D.O.O. BEOGRAD, PO OSNOVU UGOVORA O KREDITU ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOV : 
ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST UNICREDIT SRBIJA A.D. BEOGRAD ZA IZGRADNJU ANEKSA HANGARA 2, DOVOĐENJE U RADNU FUNKCIJU ODRŽAVANJA I OPRAVKE ZA VEĆ OSVOJENI TIP AVIONA BOEING 737 NG I OPREMANJE U CILJU OSVAJANJA ODRŽAVANJA I OPRAVKE AV : 
ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST KOMERCIJALNE BANKE A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ „JAT AIRWAYS” A.D. BEOGRAD : 
ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST SOCIETE GENERAL BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD, ERSTE GCIB FINANCE I B.V. AMSTERDAM, UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD I AIK BANKE A.D. NIŠ PO ZADUŽENJU GALENIKE A.D. BEOGRAD : 
ZAKON O SPORTU : 
ZAKON O KINEMATOGRAFIJI : 
ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE : 
ZAKON O PATENTIMA : 
ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012. GODINU : 
ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE : 
ZAKON O TRŽIŠNOM NADZORU : 
ZAKON O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA : 
ZAKON O REGULISANJU ODNOSA REPUBLIKE SRBIJE I DUŽNIKA - KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA, ZA PREUZETE OBAVEZE PO INOSTRANIM KREDITIMA, ODNOSNO ZAJMOVIMA : 
ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA : 
ZAKON O ZABRANI USAVRŠAVANJA, PROIZVODNJE I STVARANJA ZALIHA BAKTERIOLOŠKOG (BIOLOŠKOG) I TOKSIČKOG ORUŽJA I O NJIHOVOM UNIŠTAVANJU : 
ZAKON O UPRAVNOJ INSPEKCIJI : 
ZAKON O POMORSKOJ PLOVIDBI : 
ZAKON O OBLIGACIONIM I OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU : 
ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST KOMERCIJALNE BANKE A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU GRAĐEVINSKE DIREKCIJE SRBIJE D.O.O. BEOGRAD : 
ZAKON O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE : 
ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU : 
ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU (Novo) : 
ZAKON O JAVNOJ SVOJINI : 
ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU (Novo)
ZAKON O ENERGETICI (novo) : 
ZAKON O STAROJ I RETKOJ BIBLIOTEČKOJ GRAĐI : 
ZAKON O OPTIČKIM DISKOVIMA : 
ZAKON O OBAVEZNOM PRIMERKU PUBLIKACIJA : 
ZAKON O BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI : 
ZAKON O MLADIMA : 
ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST BANCA INTESA AD BEOGRAD, SOCIETE GENERAL SRBIJA A.D. BEOGRAD, HYPO-ALPE-ADRIA BANK A.D. BEOGRAD, ERSTE BANK A.D. NOVI SAD, KOMERCIJALNE BANKE A.D. BEOGRAD I UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJ : 
ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI : 
ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA : 
ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA : 
ZAKON O SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA : 
ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (Novo)
ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU : 
ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA : 
ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU : 
ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI : 
ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I CRNE GORE O IZMENAMA I DOPUNAMA UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I CRNE GORE O IZRUČENJU : 
ZAKON O POPISU POLJOPRIVREDE 2012. GODINE : 
ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST HYPO ALPE - ADRIA - BANKE A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU OPŠTINA KOSOVSKA MITROVICA, ZVEČAN I ZUBIN POTOK : 
ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE NEMAČKOJ FINANSIJSKOJ INSTITUCIJI KFW PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" (PROJEKAT REHABILITACIJE HE ZVORNIK) : 
ZAKON O ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRBIJE KOD SOCIETE GENERALE UZ GARANCIJU SVETSKE BANKE : 
ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST SRPSKE BANKE A.D. BEOGRAD ZA OBAVEZE JP "JUGOIMPORT-SDPR" : 
ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU : 
ZAKON O PSIHOAKTIVNIM KONTROLISANIM SUPSTANCAMA : 
ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST EXPORT DEVELOPMENT CANADA PO ZADUŽENJU RTB BOR - GRUPE RUDARSKO-TOPIONIČARSKOG BASENA BOR D.O.O. U RESTRUKTURIRANJU : 
ZAKON O ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRBIJE KOD KBC BANKE A.D. BEOGRAD, NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR D.D, EUROBANK EFG A.D. BEOGRAD, VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD, HYPO-ALPE-ADRIA BANK A.D. BEOGRAD I ERSTE BANK A.D. NOVI SAD I KOD BANCA INTESA A.D. BEOGRAD, UNI : 
ZAKON O TRANSPORTU OPASNOG TERETA : 
ZAKON O PROSTORNOM PLANU REPUBLIKE SRBIJE OD 2010. DO 2020. GODINE : 
ZAKON O METEOROLOŠKOJ I HIDROLOŠKOJ DELATNOSTI : 
ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST SOCIETE GENERALE BANKE SRBIJA A.D. BEOGRAD I UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ "JAT AIRWAYS" A.D. BEOGRAD : 
ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA : 
ZAKON O PLOVIDBI I LUKAMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA : 
ZAKON O SUDSKIM VEŠTACIMA : 
ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI : 
ZAKON O PODSTICANJU GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE : 
ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA : 
USTAV REPUBLIKE SRBIJE : 
ZAKON O ŽIGOVIMA : 
ZAKON O ŽELEZNICI : 
ZAKON O ZVANIČNOJ STATISTICI : 
ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU : 
ZAKON O ZDRAVSTVENOM NADZORU NAD ŽIVOTNIM NAMIRNICAMA I PREDMETIMA OPŠTE UPOTREBE : 
ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ŽIVOTINJA : 
ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI : 
ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI ŽIVOTNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE : 
ZAKON O ZDRAVLJU BILJA : 
ZAKON O ZAŠTITNIKU GRAĐANA : 
ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE : 
ZAKON O ZAŠTITI VAZDUHA : 
ZAKON O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA INTEGRISANIH KOLA : 
ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI : 
ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU : 
ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE : 
ZAKON O ZAŠTITI PRAVA OPLEMENJIVAČA BILJNIH SORTI : 
ZAKON O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA : 
ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA (prestao da važi 01.01.2011.) : 
ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI : 
ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA : 
ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA (Novo) : 
ZAKON O ZAŠTITI OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA : 
ZAKON O ZAŠTITI OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI : 
ZAKON O ZAŠTITI OD ELEMENTARNIH I DRUGIH VEĆIH NEPOGODA : 
ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI : 
ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE : 
ZAKON O ZAŠTITI I ODRŽIVOM KORIŠĆENJU RIBLJEG FONDA : 
ZAKON O ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU : 
ZAKON O ZAŠTITI DRŽAVNE GRANICE : 
ZAKON O ZAŠTITI BILJA : 
ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI : 
ZAKON O ZAKLJUČIVANJU I IZVRŠAVANJU MEĐUNARODNIH UGOVORA : 
ZAKON O ZADUŽIVANJU U DEVIZAMA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE U ZEMLJI I INOSTRANSTVU : 
ZAKON O ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRBIJE KOD ERSTE GCIB FINANCE I.B.V. AMSTERDAM, SA ERSTE BANK A.D. NOVI SAD KAO AGENTOM, MARFIN BANK A.D. BEOGRAD I VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD : 
ZAKON O ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRBIJE KOD ALPHA BANK SRBIJA A.D., VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD I PIRAEUS BANK A.D. BEOGRAD : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD REPUBLIKE POLJSKE PO SPORAZUMU IZMEĐU SAVETA MINISTARA SRBIJE I CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O PRUŽANJU KREDITA ZA VEZANU POMOĆ : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD REPUBLIKE FRANCUSKE PO FINANSIJSKOM PROTOKOLU IZMEĐU SAVETA MINISTARA SRBIJE I CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ ZA FINANSIRANJE STRUKTURNOG PRILAGOĐAVANJA SOCIJALNOG SEKTORA REPUBLIKE SRBIJE : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (STRUKTURNO PRILAGOĐAVANJE II - REPUBLIKA CRNA GORA) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PRVI KREDIT ZA PROGRAMSKI RAZVOJ POLITIKE U PRIVATNOM I FINANSIJSKOM SEKTORU) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PROJEKAT ZDRAVSTVA) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PROJEKAT ZA PENZIONU ADMINISTRACIJU CRNE GORE) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PROJEKAT ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI I UPIS PRAVA U SRBIJI) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PROJEKAT UNAPREĐENJA ZDRAVSTVA U CRNOJ GORI) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PROJEKAT REVITALIZACIJE SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE I ODVODNJAVANJE SRBIJE) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PROJEKAT REKONSTRUKCIJE SAOBRAĆAJA U SRBIJI) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PROJEKAT REFORME OBRAZOVANJA U CRNOJ GORI) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PROJEKAT PROMOCIJE ZAPOŠLJAVANJA) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PROJEKAT O EKOLOŠKI OSETLJIVIM TURISTIČKIM OBLASTIMA CRNE GORE - MESTAP) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PROJEKAT KONSOLIDACIJE NAPLATE I REFORME PENZIJSKE ADMINISTRACIJE U SRBIJI) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PROJEKAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SRBIJI) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PRIVATIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE BANAKA I PROJEKAT TEHNIČKE POMOĆI PREDUZEĆIMA) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (KOMPONENTA SRBIJA I CRNA GORA - PROJEKAT ZA SRBIJU) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (DRUGI KREDIT ZA STRUKTURNO PRILAGOĐAVANJE - REPUBLIKA SRBIJA) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (DRUGI KREDIT ZA PRILAGOĐAVANJE PRIVATNOG I FINANSIJSKOG SEKTORA) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (AVANS ZA PRIPREMU PROJEKTA ZA ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA U CRNOJ GORI) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD KRALJEVINE ŠPANIJE PO PROGRAMU FINANSIJSKE SARADNJE IZMEĐU SAVETA MINISTARA SRBIJE I CRNE GORE I VLADE ŠPANIJE, POTPISANOM 13. JUNA 2005. GODINE : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD EVROPSKE ZAJEDNICE (DO 25.000.000 EVRA) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE U IZNOSU OD 70 MILIONA EVRA ZA FINANSIRANJE PROJEKTA OBNOVE ENERGETSKOG SEKTORA : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (URGENTNI PROJEKAT ZDRAVSTVA) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (PROJEKAT ZA POBOLJŠANJE STANJA ŠKOLA - SRBIJA I CRNA GORA) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (PROJEKAT UPRAVLJANJA ELEKTROENERGETSKIM SISTEMOM) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (PROJEKAT SANACIJE PUTEVA I MOSTOVA A1) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (PROJEKAT OBNOVE GRADA BEOGRADA - 90 MILIONA EVRA) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (PROJEKAT MODERNIZACIJE AERODROMA CRNE GORE) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (PROJEKAT GRADSKOG VODOVODA - SRBIJA) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (PROJEKAT EVROPSKIH PUTEVA B - SRBIJA I CRNA GORA) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (PROJEKAT EVROPSKIH PUTEVA A - SRBIJA I CRNA GORA) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (PROJEKAT A - VODE I KANALIZACIJE U CRNOJ GORI) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (APEKS GLOBALNI KREDIT II - SRBIJA I CRNA GORA) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SRBIJE I CRNE GORE KOD BANKE ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE (PROJEKAT 1539-2005) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD VLADE REPUBLIKE POLJSKE O DAVANJU KREDITA U IZNOSU OD 50 MILIONA DOLARA ZA PROJEKTE OBNOVE ELEKTROPRIVREDE SRBIJE : 
ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ ZA PROJEKAT OMOGUĆAVANJA FINANSIRANJA IZVOZA : 
ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ RADI FINANSIRANJA PROJEKTA ZA OLAKŠAVANJE TRGOVINE I SAOBRAĆAJA U JUGOISTOČNOJ EVROPI : 
ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ RADI FINANSIJSKE PODRŠKE RAZVOJU ŠKOLSTVA REPUBLIKE SRBIJE : 
ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (KREDIT ZA STRUKTURNO PRILAGOĐAVANJE REPUBLIKE CRNE GORE OD 11,9 MILIONA SDR) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (KREDIT ZA FINANSIRANJE PROJEKTA HITNE STABILIZACIJE U SNABDEVANJU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U REPUBLICI CRNOJ GORI OD 3,8 MILIONA SDR) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (AVANS ZA PRIPREMU PROJEKTA TEHNIČKE POMOĆI U PRIVATIZACIJI I RESTRUKTURIRANJU BANAKA I PREDUZEĆA) : 
ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ : 
ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ : 
ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD EVROPSKE ZAJEDNICE (55 MILIONA EVRA) RADI PODRŠKE PLATNOM BILANSU I JAČANJU DEVIZNIH REZERVI ZEMLJE : 
ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD EVROPSKE ZAJEDNICE : 
ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA PROJEKAT OBNOVE ŽELEZNICA : 
ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA PROJEKAT OBNOVE PUTEVA U REPUBLICI SRBIJI : 
ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA PROJEKAT HITNE SANACIJE SAOBRAĆAJA : 
ZAKON O ZADUŽENJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANJE PROJEKATA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA NA OPŠTINSKOM I GRADSKOM NIVOU : 
ZAKON O ZADUŽENJU REPUBLIKE SRBIJE KOD EUROBANK EFG A.D. BEOGRAD : 
ZAKON O ZADUŽBINAMA, FONDACIJAMA I FONDOVIMA : 
ZAKON O ZADRUGAMA : 
ZAKON O ZABRANI RAZVOJA, PROIZVODNJE, SKLADIŠTENJA I UPOTREBE HEMIJSKOG ORUŽJA I O NJEGOVOM UNIŠTAVANJU : 
ZAKON O ZABRANI MANIFESTACIJA NEONACISTIČKIH ILI FAŠISTIČKIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA I ZABRANI UPOTREBE NEONACISTIČKIH ILI FAŠISTIČKIH SIMBOLA I OBELEŽJA : 
ZAKON O ZABRANI IZGRADNJE NUKLEARNIH ELEKTRANA U SAVEZNOJ REPUBLICI JUGOSLAVIJI : 
ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE : 
ZAKON O VRAĆANJU UTRINA I PAŠNJAKA SELIMA NA KORIŠĆENJE : 
ZAKON O VRAĆANJU (RESTITUCIJI) IMOVINE CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA : 
ZAKON O VOLONTIRANJU : 
ZAKON O VOJSCI SRBIJE : 
ZAKON O VOJSCI JUGOSLAVIJE : 
ZAKON O VOJNOJ, RADNOJ I MATERIJALNOJ OBAVEZI : 
ZAKON O VOJNOBEZBEDNOSNOJ AGENCIJI I VOJNOOBAVEŠTAJNOJ AGENCIJI : 
ZAKON O VOJNIM ŠKOLAMA I VOJNIM NAUČNOISTRAŽIVAČKIM USTANOVAMA : 
ZAKON O VODAMA : 
ZAKON O VODAMA (Novo) : 
ZAKON O VLADI : 
ZAKON O VISOKOM SAVETU SUDSTVA : 
ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU : 
ZAKON O VINU : 
ZAKON O VETERINARSTVU : 
ZAKON O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU : 
ZAKON O VANREDNIM SITUACIJAMA : 
ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU : 
ZAKON O UVOĐENJU JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA GRAĐANA : 
ZAKON O UTVRĐIVANJU NADLEŽNOSTI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE : 
ZAKON O UTVRĐIVANJU KATASTARSKOG PRIHODA : 
ZAKON O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI RADI IZGRADNJE MAGISTRALNOG GASOVODA MG-11 : 
ZAKON O USTAVNOM SUDU : 
ZAKON O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU DODELJIVANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRAĐANIMA KOJI ŽELE DA ŽIVE I RADE NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA : 
ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA : 
ZAKON O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE PSIHOLOŠKE DELATNOSTI : 
ZAKON O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE PROMETA ROBE, VRŠENJE USLUGA U PROMETU ROBE I INSPEKCIJSKOM NADZORU : 
ZAKON O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA : 
ZAKON O UREĐENJU SUDOVA : 
ZAKON O UREĐENJU I ODRŽAVANJU GROBLJA BORACA : 
ZAKON O UREĐENJU IMOVINSKIH ODNOSA NASTALIH USLED PRESTANKA PRAVA I OBAVEZA DRŽAVLJANA SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA OSNOVU MEĐUNARODNIH UGOVORA : 
ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA : 
ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM : 
ZAKON O UPOTREBI VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA VAN GRANICA REPUBLIKE SRBIJE : 
ZAKON O UPOTREBI I ZAŠTITI ZNAKA I NAZIVA CRVENOG KRSTA : 
ZAKON O UPLATI DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA – ZAPOSLENIH : 
ZAKON O UNUTRAŠNJOJ PLOVIDBI : 
ZAKON O UNOŠENJU I RASTURANJU INOSTRANIH SREDSTAVA MASOVNOG KOMUNICIRANJA I O INOSTRANOJ INFORMATIVNOJ DELATNOSTI U JUGOSLAVIJI : 
ZAKON O UKIDANJU UKAZA O ODUZIMANJU DRŽAVLJANSTVA I IMOVINE PORODICI KARAĐORĐEVIĆ : 
ZAKON O UGOVORIMA O PREVOZU U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU : 
ZAKON O UGOVORIMA O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU : 
ZAKON O UDŽBENICIMA I DRUGIM NASTAVNIM SREDSTVIMA : 
ZAKON O UDRUŽENJIMA : 
ZAKON O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU : 
ZAKON O TURIZMU : 
ZAKON O TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA : 
ZAKON O TRGOVINI : 
ZAKON O TRANSPLANTACIJI ORGANA : 
ZAKON O TRANSPLANTACIJI ĆELIJA I TKIVA : 
ZAKON O TRANSFUZIOLOŠKOJ DELATNOSTI : 
ZAKON O TERITORIJALNOJ ORGANIZACIJI REPUBLIKE SRBIJE : 
ZAKON O TELEKOMUNIKACIJAMA : 
ZAKON O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA PROIZVODE I OCENJIVANJU USAGLAŠENOSTI : 
ZAKON O TAJNOSTI PODATAKA : 
ZAKON O ŠUMAMA : 
ZAKON O ŠTRAJKU : 
ZAKON O SUPSTANCAMA KOJE SE KORISTE U NEDOZVOLJENOJ PROIZVODNJI OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI : 
ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA : 
ZAKON O SUDIJAMA : 
ZAKON O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ZAKON O STRANIM ULAGANJIMA : 
ZAKON O STRANCIMA : 
ZAKON O STOČARSTVU : 
ZAKON O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE : 
ZAKON O STEČAJU
ZAKON O STANOVANJU : 
ZAKON O STANDARDIZACIJI : 
ZAKON O SRPSKOJ KNJIŽEVNOJ ZADRUZI : 
ZAKON O SRPSKOJ ENCIKLOPEDIJI : 
ZAKON O SRPSKOJ AKADEMIJI NAUKA I UMETNOSTI : 
ZAKON O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA : 
ZAKON O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČIMA ZEMLJIŠTA : 
ZAKON O SREDSTVIMA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE : 
ZAKON O SREDNJOJ ŠKOLI : 
ZAKON O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU
ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA : 
ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA : 
ZAKON O SPREČAVANJU DOPINGA U SPORTU : 
ZAKON O SPREČAVANJU DISKRIMINACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM : 
ZAKON O SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU : 
ZAKON O SPOLJNOJ TRGOVINI NAORUŽANJEM, VOJNOM OPREMOM I ROBOM DVOSTRUKE NAMENE : 
ZAKON O SPOLJNIM POSLOVIMA : 
ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU : 
ZAKON O SOCIJALNOM STANOVANJU : 
ZAKON O SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZIKA I PISAMA : 
ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA : 
ZAKON O SLOBODNIM ZONAMA
ZAKON O SISTEMIMA VEZA
ZAKON O SEMENU I SADNOM MATERIJALU
ZAKON O SEMENU
ZAKON O SEDIŠTIMA I PODRUČJIMA SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA
ZAKON O SARADNJI SRBIJE I CRNE GORE SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE
ZAKON O SARADNJI SA MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM SUDOM
ZAKON O SANITARNOM NADZORU
ZAKON O SAHRANJIVANJU I GROBLJIMA
ZAKON O SADNOM MATERIJALU VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA
ZAKON O ROBNIM REZERVAMA
ZAKON O REŽIMU VODA
ZAKON O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA SA PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA
ZAKON O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA I SUKOBA NADLEŽNOSTI U IZVRŠENJU SANKCIJA
ZAKON O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA I NADLEŽNOSTI U STATUSNIM, PORODIČNIM I NASLEDNIM ODNOSIMA
ZAKON O RESTRUKTURIRANJU DUGA PO NFA I TDFA IZDAVANJEM OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE
ZAKON O REPUBLIČKOM SEIZMOLOŠKOM ZAVODU
ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA : 
ZAKON O REPRODUKTIVNOM MATERIJALU ŠUMSKOG DRVEĆA : 
ZAKON O REHABILITACIJI : 
ZAKON O REGULISANJU ODNOSA REPUBLIKE SRBIJE I ZAJMOPRIMACA ILI GARANATA ZA PREUZETE OBAVEZE PO ZAJMOVIMA MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ : 
ZAKON O REGULISANJU ODNOSA REPUBLIKE SRBIJE I BANAKA U STEČAJU PO OSNOVU PREUZETIH INOSTRANIH KREDITA, ODNOSNO ZAJMOVA : 
ZAKON O REGULISANJU ODNOSA IZMEĐU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I PRAVNIH LICA I BANAKA SA TERITORIJE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE KOJE SU PRVOBITNI DUŽNICI ILI GARANTI PREMA POVERIOCIMA PARISKOG I LONDONSKOG KLUBA : 
ZAKON O REGULISANJU OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE PREMA MEĐUNARODNOM MONETARNOM FONDU PO OSNOVU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ALOKACIJE SPECIJALNIH PRAVA VUČENJA ODOBRENIH REZOLUCIJAMA ODBORA GUVERNERA BR. 64-3 I BR. 52-4 : 
ZAKON O REGULISANJU OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU ZAJMA ZA PRIVREDNI RAZVOJ : 
ZAKON O REGULISANJU JAVNOG DUGA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE PO UGOVORIMA O DEVIZNIM DEPOZITIMA GRAĐANA OROČENIM KOD DAFIMENT BANKE AD, BEOGRAD, U LIKVIDACIJI I PO DEVIZNIM SREDSTVIMA GRAĐANA POLOŽENIM KOD BANKE PRIVATNE PRIVREDE CRNE GORE DD, PODGORICA : 
ZAKON O REGULISANJU JAVNOG DUGA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE PO OSNOVU DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA : 
ZAKON O REGISTRU PROSTORNIH JEDINICA : 
ZAKON O REGISTRACIJI PRIVREDNIH SUBJEKATA : 
ZAKON O REGIONALNOM RAZVOJU : 
ZAKON O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI : 
ZAKON O REČNIKU SRPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI : 
ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA : 
ZAKON O RAKIJI I DRUGIM ALKOHOLNIM PIĆIMA : 
ZAKON O RADU
ZAKON O RADNIM ODNOSIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA : 
ZAKON O RADIODIFUZIJI : 
ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI
ZAKON O RAČUNANJU VREMENA : 
ZAKON O PUTNIM ISPRAVAMA : 
ZAKON O PRVOJ EMISIJI DUGOROČNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE : 
ZAKON O PROSTORNOM PLANU REPUBLIKE SRBIJE : 
ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI : 
ZAKON O PROMETU EKSPLOZIVNIH MATERIJA : 
ZAKON O PROIZVODNJI I PROMETU OPOJNIH DROGA : 
ZAKON O PROIZVODNJI I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME : 
ZAKON O PROGRAMU ZAŠTITE UČESNIKA U KRIVIČNOM POSTUPKU : 
ZAKON O PROGLAŠENJU PARKA OPLENAC ZA PROSTORNI MEMORIJALNI PRIRODNI SPOMENIK : 
ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM : 
ZAKON O PRODAJI ODREĐENIH NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI RADI IZMIRENJA OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA I ZAJMA ZA PRIVREDNI RAZVOJ U REPUBLICI SRBIJI : 
ZAKON O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ZAKON O PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG I ŠUMSKOG BILJA : 
ZAKON O PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA : 
ZAKON O PRIVREMENOM OBAVLJANJU ODREĐENIH POSLOVA PLATNOG PROMETA NA TERITORIJI SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE : 
ZAKON O PRIVREDNIM PRESTUPIMA : 
ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA : 
ZAKON O PRIVATNIM PREDUZETNICIMA : 
ZAKON O PRIVATIZACIJI : 
ZAKON O PRIMANJIMA NARODNIH POSLANIKA U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE : 
ZAKON O PRIKUPLJANJU I DOSTAVLJANJU PODATAKA O IZVRŠENIM ZLOČINIMA PROTIV ČOVEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA : 
ZAKON O PRIJAVLJIVANJU I EVIDENTIRANJU ODUZETE IMOVINE : 
ZAKON O PRIGODNOM KOVANOM NOVCU : 
ZAKON O PRIBAVLJANJU I KORIŠĆENJU INOSTRANIH SREDSTAVA ZA POVEĆANJE ZAPOSLENOSTI I ZAPOŠLJAVANJE POVRATNIKA SA RADA IZ INOSTRANSTVA : 
ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU : 
ZAKON O PREVOZU OPASNIH MATERIJA : 
ZAKON O PREUZIMANJU NADLEŽNOSTI VOJNIH SUDOVA, VOJNIH TUŽILAŠTAVA I VOJNOG PRAVOBRANILAŠTVA : 
ZAKON O PREUZIMANJU DELA OBAVEZA METALURŠKOG KOMBINATA SMEDEREVO PO INOSTRANIM KREDITIMA : 
ZAKON O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA : 
ZAKON O PRETVARANJU KREDITA ODOBRENIH OD BANAKA NOSIOCIMA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I TURISTIČKE PRIVREDE U JAVNI DUG FEDERACIJE : 
ZAKON O PRETVARANJU KREDITA I DRUGIH POTRAŽIVANJA NARODNE BANKE JUGOSLAVIJE U DUGOROČNE KREDITE : 
ZAKON O PRETVARANJU KRATKOROČNIH POTRAŽIVANJA IZ PRIMARNE EMISIJE U DUGOROČNE KREDITE : 
ZAKON O PRETVARANJU DRUŠTVENE SVOJINE NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U DRUGE OBLIKE SVOJINE : 
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O UDRUŽIVANJU U ZAJEDNICU JUGOSLOVENSKE ELEKTROPRIVREDE : 
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O SREDSTVIMA SOLIDARNOSTI ZA ZAPOSLENE KOJI SU PRIVREMENO OSTALI BEZ POSLA USLED RATNIH DEJSTAVA : 
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O SLUŽBI ZA PLATNI PROMET I FINANSIJSKI NADZOR : 
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PRIVREDNOJ KOMORI JUGOSLAVIJE : 
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O POLICIJSKOJ AKADEMIJI : 
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OSNIVANJU NOVINSKO-IZDAVAČKE USTANOVE "BRATSTVO" : 
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ : 
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA ISTRAŽIVANJE, PROIZVODNJU, PRERADU I PROMET NAFTE I PRIRODNOG GASA : 
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O ORGANIZACIJI I POSLOVANJU PRIVREDNIH JEDINICA USTANOVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA : 
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FONDU ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE SPOLJNOTRGOVINSKIH POSLOVA : 
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O ELEKTROPRIVREDI : 
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA POJEDINIH ZAKONA : 
ZAKON O PREMERU I KATASTRU ZEMLJIŠTA : 
ZAKON O PREKRŠAJIMA
ZAKON O PREDUZEĆIMA : 
ZAKON O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU : 
ZAKON O PREDSEDNIKU REPUBLIKE : 
ZAKON O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU GRAĐANA : 
ZAKON O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOVČANU NAKNADU KOJU GRAĐANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE : 
ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU : 
ZAKON O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI : 
ZAKON O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA : 
ZAKON O PRAVIMA OPTUŽENOG U PRITVORU MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG TRIBUNALA I ČLANOVA NJEGOVE PORODICE : 
ZAKON O PRAVIMA CIVILNIH INVALIDA RATA : 
ZAKON O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA : 
ZAKON O POVLASTICAMA ZA GRUPNA PUTOVANJA DECE I OMLADINE U UNUTRAŠNJEM PUTNIČKOM SAOBRAĆAJU : 
ZAKON O POVLASTICAMA U UNUTRAŠNJEM PUTNIČKOM SAOBRAĆAJU INVALIDNIH LICA : 
ZAKON O POVERAVANJU JAVNIH OVLAŠĆENJA JUGOSLOVENSKOM CRVENOM KRSTU : 
ZAKON O POVERAVANJU JAVNIH OVLAŠĆENJA AUTO-MOTO SAVEZU JUGOSLAVIJE : 
ZAKON O POŠTANSKIM USLUGAMA : 
ZAKON O POSTUPKU ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR : 
ZAKON O POSTUPKU PREKIDA TRUDNOĆE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA : 
ZAKON O POSREDOVANJU - MEDIJACIJI : 
ZAKON O POSEBNOJ DAŽBINI PRI UVOZU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA : 
ZAKON O POSEBNIM USLOVIMA PRODAJE ODREĐENIH NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI : 
ZAKON O POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA RADI EFIKASNE ZAŠTITE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE : 
ZAKON O POREZU NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA : 
ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA : 
ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST
ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA : 
ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA : 
ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU : 
ZAKON O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2011. GODINE : 
ZAKON O POPISU POLJOPRIVREDE 2011. GODINE : 
ZAKON O POMORSKOJ I UNUTRAŠNJOJ PLOVIDBI : 
ZAKON O POMILOVANJU : 
ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU : 
ZAKON O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU : 
ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA : 
ZAKON O POLICIJI
ZAKON O PLATNOM PROMETU : 
ZAKON O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA : 
ZAKON O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA : 
ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI
ZAKON O PIVU : 
ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
ZAKON O PEČATU DRŽAVNIH I DRUGIH ORGANA : 
ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU : 
ZAKON O OZNAKAMA GEOGRAFSKOG POREKLA : 
ZAKON O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA : 
ZAKON O OTPISU KAMATE NA DOSPELE OBAVEZE PO OSNOVU ODREĐENIH POREZA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE : 
ZAKON O OSTVARIVANJU ZAŠTITE ČLANOVA PORODICE LICA NA OBAVEZNOJ VOJNOJ SLUŽBI : 
ZAKON O OSNOVNOJ ŠKOLI : 
ZAKON O OSNOVNIM PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I PORODICA PALIH BORACA : 
ZAKON O OSNOVAMA UREĐENJA SLUŽBI BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE : 
ZAKON O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA : 
ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA : 
ZAKON O OSNOVAMA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA : 
ZAKON O OSNIVANJU UČITELJSKIH FAKULTETA I O UKIDANJU I PROMENI DELATNOSTI PEDAGOŠKIH AKADEMIJA I VIŠIH ŠKOLA : 
ZAKON O OSNIVANJU MUZEJA ŽRTAVA GENOCIDA : 
ZAKON O OSIGURANJU IMOVINE I LICA : 
ZAKON O OSIGURANJU DEPOZITA : 
ZAKON O OSIGURANJU : 
ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI : 
ZAKON O ORGANSKOJ PROIZVODNJI I ORGANSKIM PROIZVODIMA : 
ZAKON O ORGANSKOJ PROIZVODNJI : 
ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA ZA BORBU PROTIV VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA : 
ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, KORUPCIJE I DRUGIH POSEBNO TEŠKIH KRIVIČNIH DELA : 
ZAKON O ORGANIZACIJI I JEDINSTVENOJ METODOLOGIJI PRIKUPLJANJA, EVIDENTIRANJA I OBRADE PODATAKA I INFORMACIJA ZA POTREBE PRAVOSUDNIH ORGANA OD INTERESA ZA CELU ZEMLJU : 
ZAKON O OPŠTOJ BEZBEDNOSTI PROIZVODA : 
ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU : 
ZAKON O OKUPLJANJU GRAĐANA : 
ZAKON O OGLAŠAVANJU : 
ZAKON O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA : 
ZAKON O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA : 
ZAKON O ODREĐIVANJU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U REPUBLIČKOJ ADMINISTRACIJI : 
ZAKON O ODREĐIVANJU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U LOKALNOJ ADMINISTRACIJI : 
ZAKON O ODLIKOVANJIMA REPUBLIKE SRBIJE : 
ZAKON O ODGOVORNOSTI ZA KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA : 
ZAKON O ODGOVORNOSTI PROIZVOĐAČA STVARI SA NEDOSTATKOM : 
ZAKON O ODGOVORNOSTI PRAVNIH LICA ZA KRIVIČNA DELA : 
ZAKON O ODBRANI (Novo) : 
ZAKON O ODBRANI : 
ZAKON O OBNOVI KULTURNO-ISTORIJSKOG NASLEĐA I PODSTICANJU RAZVOJA SREMSKIH KARLOVACA : 
ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA I OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU : 
ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA
ZAKON O OBELEŽAVANJU I ODRŽAVANJU GROBALJA I GROBOVA PRIPADNIKA SAVEZNIČKIH ARMIJA I DRUGIH STRANIH ARMIJA NA TERITORIJI JUGOSLAVIJE : 
ZAKON O OBELEŽAVANJU DANA ŽALOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE : 
ZAKON O OBAVLJANJU SAVETODAVNIH I STRUČNIH POSLOVA U OBLASTI POLJOPRIVREDE : 
ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRAĆAJU : 
ZAKON O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI : 
ZAKON O NASLEĐIVANJU
ZAKON O NARODNOJ SKUPŠTINI : 
ZAKON O NARODNOJ BANCI SRBIJE : 
ZAKON O NADZORU NAD PREHRAMBENIM PROIZVODIMA BILJNOG POREKLA : 
ZAKON O NAČINU I USLOVIMA PRIZNAVANJA PRAVA I VRAĆANJU ZEMLJIŠTA KOJE JE PREŠLO U DRUŠTVENU SVOJINU PO OSNOVU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠNOG FONDA I KONFISKACIJOM ZBOG NEIZVRŠENIH OBAVEZA IZ OBAVEZNOG OTKUPA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA : 
ZAKON O NACIONALNOJ KORPORACIJI ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA : 
ZAKON O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA : 
ZAKON O NACIONALNIM PARKOVIMA : 
ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE : 
ZAKON O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA : 
ZAKON O MINISTARSTVIMA : 
ZAKON O METROLOGIJI : 
ZAKON O MERAMA PREMA IMOVINI LICA OPTUŽENIH ZA RATNE ZLOČINE PRED MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE, KOJA SE NALAZE U BEK : 
ZAKON O MENICI : 
ZAKON O MEĐUNARODNOM PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU : 
ZAKON O MEĐUNARODNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA : 
ZAKON O MEĐUNARODNOJ KONVENCIJI O UNIFICIRANOM MENIČNOM ZAKONU SA ANEKSOM I I II I PROTOKOLOM; MEĐUNARODNOJ KONVENCIJI O REŠAVANJU IZVESNIH SUKOBA MENIČNIH ZAKONA SA PROTOKOLOM, I MEĐUNARODNOJ KONVENCIJI O MENIČNIM TAKSAMA SA PROTOKOLOM, ZAKLJUČENIM I POT : 
ZAKON O MATIČNIM KNJIGAMA : 
ZAKON O MATICI SRPSKOJ : 
ZAKON O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA : 
ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI : 
ZAKON O LOKALNIM IZBORIMA : 
ZAKON O LIČNOJ KARTI : 
ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA : 
ZAKON O LEGALIZACIJI ISPRAVA U MEĐUNARODNOM PROMETU : 
ZAKON O LEČENJU NEPLODNOSTI POSTUPCIMA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA : 
ZAKON O KULTURNIM DOBRIMA : 
ZAKON O KULTURI : 
ZAKON O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SANACIJU I ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA : 
ZAKON O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZAJMA ZA PRIVREDNI RAZVOJ U REPUBLICI SRBIJI : 
ZAKON O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA : 
ZAKON O KONTROLI DRŽAVNE POMOĆI : 
ZAKON O KOMUNALNOJ POLICIJI : 
ZAKON O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA : 
ZAKON O KOMORAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA : 
ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI : 
ZAKON O JEDNOKRATNOM POREZU NA EKSTRA DOHODAK I EKSTRA IMOVINU STEČENE ISKORIŠĆAVANJEM POSEBNIH POGODNOSTI : 
ZAKON O JEDINSTVENOM REGISTRU STANOVNIŠTVA : 
ZAKON O JEDINSTVENOM MATIČNOM BROJU GRAĐANA : 
ZAKON O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU : 
ZAKON O JEDINSTVENOJ EVIDENCIJI PROSTORNIH JEDINICA : 
ZAKON O JAVNOM ZDRAVLJU : 
ZAKON O JAVNOM TUŽILAŠTVU : 
ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU : 
ZAKON O JAVNOM PREDUZEĆU NOVINSKA AGENCIJA TANJUG : 
ZAKON O JAVNOM PREDUZEĆU "JUGOIMPORT-SDPR" : 
ZAKON O JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU : 
ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU : 
ZAKON O JAVNOM DUGU REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU PREUZIMANJA OBAVEZA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE POLJOPRIVREDNIKA NASTALIH PO OSNOVU NEISPLAĆENIH PENZIJA I NOVČANIH NAKNADA : 
ZAKON O JAVNOM DUGU : 
ZAKON O JAVNIM SLUŽBAMA : 
ZAKON O JAVNIM SKLADIŠTIMA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE : 
ZAKON O JAVNIM SKIJALIŠTIMA : 
ZAKON O JAVNIM PUTEVIMA : 
ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA : 
ZAKON O JAVNIM AGENCIJAMA : 
ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU : 
ZAKON O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA : 
ZAKON O IZVRŠENJU KAZNE ZATVORA ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA : 
ZAKON O IZMIRIVANJU OBAVEZA SRBIJE I CRNE GORE NA IME ČLANSKOG ULOGA U KAPITALU I REZERVAMA RAZVOJNE BANKE SAVETA EVROPE : 
ZAKON O IZMIRIVANJU OBAVEZA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA IME OPŠTEG POVEĆANJA KAPITALA EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ : 
ZAKON O IZMIRIVANJU OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE PREMA NARODNOJ BANCI SRBIJE : 
ZAKON O IZMIRENJU OBAVEZA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA IME ČLANSKOG ULOGA U KAPITALU EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ : 
ZAKON O IZMENAMA ZAKONA KOJIMA SU ODREĐENE NOVČANE KAZNE ZA PRIVREDNE PRESTUPE I PREKRŠAJE : 
ZAKON O IZGLEDU I UPOTREBI GRBA, ZASTAVE I HIMNE REPUBLIKE SRBIJE : 
ZAKON O IZDAVANJU PUBLIKACIJA : 
ZAKON O IZDAVANJU KRATKOROČNIH OBVEZNICA : 
ZAKON O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE : 
ZAKON O IZBORU PREDSEDNIKA REPUBLIKE : 
ZAKON O IZBORU NARODNIH POSLANIKA : 
ZAKON O IZBEGLICAMA : 
ZAKON O ISPITIVANJU, ŽIGOSANJU I OBELEŽAVANJU VATRENOG ORUŽJA I MUNICIJE : 
ZAKON O ISPITIVANJU RUČNOG VATRENOG ORUŽJA, NAPRAVA I MUNICIJE : 
ZAKON O INVESTICIONIM FONDOVIMA : 
ZAKON O INTEGRISANOM SPREČAVANJU I KONTROLI ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE : 
ZAKON O INOVACIONOJ DELATNOSTI : 
ZAKON O INFORMACIONOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE : 
ZAKON O INFORMACIONOM SISTEMU ORGANA I ORGANIZACIJA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE : 
ZAKON O IGRAMA NA SREĆU : 
ZAKON O HIPOTECI : 
ZAKON O HIDROMETEOROLOŠKIM POSLOVIMA OD INTERESA ZA CELU ZEMLJU : 
ZAKON O HEMIKALIJAMA : 
ZAKON O GROBLJIMA I GROBOVIMA BORACA U INOSTRANSTVU : 
ZAKON O GLAVNOM GRADU : 
ZAKON O GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA : 
ZAKON O GENETIČKI MODIFIKOVANIM ORGANIZMIMA : 
ZAKON O FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE : 
ZAKON O FLUORISANJU VODE ZA PIĆE : 
ZAKON O FISKALNIM KASAMA : 
ZAKON O FINANSIRANJU UDRUŽENJA BORACA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE : 
ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH STRANAKA : 
ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH STRANAKA : 
ZAKON O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE : 
ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM : 
ZAKON O EVIDENCIJI O NAUČNOJ, TEHNIČKOJ, TEHNOLOŠKOJ, KULTURNOJ I PROSVETNOJ SARADNJI SA INOSTRANSTVOM : 
ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE : 
ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA : 
ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA : 
ZAKON O ETANOLU : 
ZAKON O ENERGETICI : 
ZAKON O ELEKTRONSKOM POTPISU : 
ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU : 
ZAKON O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI : 
ZAKON O ELEKTROENERGETSKOJ I GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI I INSPEKCIJI PARNIH KOTLOVA : 
ZAKON O EKSPROPRIJACIJI : 
ZAKON O EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA, ZAPALJIVIM TEČNOSTIMA I GASOVIMA : 
ZAKON O DUVANU : 
ZAKON O DRŽAVNOM VEĆU TUŽILACA : 
ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU : 
ZAKON O DRŽAVNOM PEČATU REPUBLIKE SRBIJE : 
ZAKON O DRŽAVNOJ UPRAVI : 
ZAKON O DRŽAVNOJ UPRAVI (Novo) : 
ZAKON O DRŽAVNOJ REVIZORSKOJ INSTITUCIJI : 
ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA : 
ZAKON O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI : 
ZAKON O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SRBIJE : 
ZAKON O DRUŠTVENOJ BRIZI O DECI : 
ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE : 
ZAKON O DONACIJAMA I HUMANITARNOJ POMOĆI : 
ZAKON O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA I PENZIJSKIM PLANOVIMA : 
ZAKON O DOBROBITI ŽIVOTINJA : 
ZAKON O DIVLJAČI I LOVSTVU : 
ZAKON O DIJASPORI I SRBIMA U REGIONU : 
ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU : 
ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE ZAJEDNICE ZA IZMIRENJE DOSPELIH A NEPLAĆENIH UGOVORNIH OBAVEZA PREMA EVROPSKOJ INVESTICIONOJ BANCI : 
ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANJE URGENTNOG PROJEKTA ZDRAVSTVA : 
ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANJE PROJEKTA ZA POBOLJŠANJE STANJA ŠKOLA - SRBIJA I CRNA GORA : 
ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANJE PROJEKTA UPRAVLJANJA ELEKTROENERGETSKIM SISTEMOM : 
ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANJE PROJEKTA OBNOVE ŽELEZNICE : 
ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANJE PROJEKTA OBNOVE GRADA BEOGRADA : 
ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANJE PROJEKTA OBNOVE ENERGETSKOG SEKTORA U REPUBLICI SRBIJI : 
ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANJE PROJEKTA HITNE SANACIJE SAOBRAĆAJA : 
ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANJE PROJEKTA GRADSKOG VODOVODA - SRBIJA : 
ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANJE PROJEKTA EVROPSKIH PUTEVA B - SRBIJA I CRNA GORA : 
ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANJE OBNOVE PUTEVA U REPUBLICI SRBIJI : 
ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (PROJEKAT SVEOBUHVATNE REHABILITACIJE INFRASTRUKTURE KONTROLE LETENJA - SRBIJA I CRNA GORA) : 
ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA FINANSIRANJE OBNOVE DEONICE AUTOPUTA BEOGRAD-NOVI SAD : 
ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (PROGRAM REKONSTRUKCIJE OPŠTINSKE INFRASTRUKTURE OPŠTINE SUBOTICA) : 
ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EPS, PROJEKAT II) : 
ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (BUDUĆA MODERNIZACIJA I UNAPREĐENJE SISTEMA ZA UPRAVLJANJE VAZDUŠNIM SAOBRAĆAJEM) : 
ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO KREDITU VLADE REPUBLIKE POLJSKE ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OBNOVE ELEKTROPRIVREDE SRBIJE : 
ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO KREDITU MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (STRUKTURNO PRILAGOĐAVANJE PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE) : 
ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO KREDITU MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PRVI KREDIT ZA PROGRAMSKI RAZVOJ POLITIKE U PRIVATNOM I FINANSIJSKOM SEKTORU) : 
ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO KREDITU MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PROJEKAT REVITALIZACIJE SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE I ODVODNJAVANJE SRBIJE) : 
ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO KREDITU MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (PROJEKAT KONSOLIDACIJE NAPLATE I REFORME PENZIJSKE ADMINISTRACIJE U SRBIJI) : 
ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO KREDITU MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (KREDIT ZA RAZVOJ PRIVATNOG I FINANSIJSKOG SEKTORA) : 
ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO KREDITU MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (KOMPONENTA SRBIJA I CRNA GORA - PROJEKAT ZA SRBIJU) : 
ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO KREDITU MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (DRUGI KREDIT ZA STRUKTURNO PRILAGOĐAVANJE - REPUBLIKA SRBIJA) : 
ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI KAO GARANTU PREMA EVROPSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVOJ PO ZAJMU REPUBLIČKOJ DIREKCIJI ZA PUTEVE : 
ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI KAO GARANTU PREMA EVROPSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVOJ PO ZAJMU GRADU KRAGUJEVCU, GRADU NIŠU I GRADU NOVOM SADU : 
ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SAVEZNOJ REPUBLICI JUGOSLAVIJI ZA OTPLATU OBAVEZA PO ZADUŽENJU ŽTP "BEOGRAD" KOD EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ : 
ZAKON O DAVANJU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SAVEZNOJ REPUBLICI JUGOSLAVIJI ZA OTPLATU OBAVEZA PO ZADUŽENJU JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" KOD EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ : 
ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" : 
ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST "SOCIETE GENERALE", PARIZ, FRANCUSKA, PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" : 
ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST "MARFIN BANK" A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU JP "PUTEVI SRBIJE" : 
ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST "BANCA INTESA" A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD : 
ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE NEMAČKOJ FINANSIJSKOJ ORGANIZACIJI KFW PO ZADUŽENJU JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" ZA FINANSIRANJE PROJEKTA ZA NABAVKU RUDARSKE OPREME ZA POTREBE POVRŠINSKOG KOPA "TAMNAVA - ZAPADNO POLJE" : 
ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE NEMAČKOJ FINANSIJSKOJ ORGANIZACIJI KFW PO ZADUŽENJU JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" (REHABILITACIJA HIDROELEKTRANE BAJINA BAŠTA) : 
ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE NEMAČKOJ FINANSIJSKOJ INSTITUCIJI KFW PO ZADUŽENJU JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" (MERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U TERMOELEKTRANAMA NA LIGNIT) : 
ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE KREDITANŠTALT FIR VIDERAUFBAU (KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU) ZA ZADUŽENJE JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" : 
ZAKON O ČEKU : 
ZAKON O CRVENOM KRSTU SRBIJE : 
ZAKON O CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA : 
ZAKON O CIVILNOJ SLUŽBI : 
ZAKON O CEVOVODNOM TRANSPORTU GASOVITIH I TEČNIH UGLJOVODONIKA I DISTRIBUCIJI GASOVITIH UGLJOVODONIKA : 
ZAKON O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA : 
ZAKON O CENAMA : 
ZAKON O CARINSKOJ TARIFI : 
ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2010. GODINU : 
ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU : 
ZAKON O BIOCIDNIM PROIZVODIMA : 
ZAKON O BIBLIOTEČKOJ DELATNOSTI : 
ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA : 
ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA (Novo)
ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU : 
ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE : 
ZAKON O BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNOJ AGENCIJI : 
ZAKON O BANKAMA : 
ZAKON O BANJAMA : 
ZAKON O AZILU : 
ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA : 
ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE : 
ZAKON O ARBITRAŽI : 
ZAKON O AMNESTIJI : 
ZAKON O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU : 
ZAKON O AKREDITACIJI : 
ZAKON O AKCIZAMA : 
ZAKON O AKCIONOM PLANU HARMONIZACIJE EKONOMSKIH SISTEMA DRŽAVA ČLANICA DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA RADI SPREČAVANJA I UKLANJANJA PREPREKA SLOBODNOM PROTOKU LJUDI, ROBE, USLUGA I KAPITALA : 
ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE : 
ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU : 
ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE : 
ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA : 
ZAKON O AGENCIJI ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA : 
ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE : 
ZAKON O ADVOKATURI : 
ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU : 
USTAVNI ZAKON ZA SPROVOĐENJE USTAVA REPUBLIKE SRBIJE : 
PORODIČNI ZAKON : 
KRIVIČNI ZAKONIK
CARINSKI ZAKON : 
CARINSKI ZAKON (Novo) : 

BazaPropisa.net

5.000 dinara
  • Svi propisi
  • Modeli ugovora
  • Ispunjivi obrasci
Poručite odmah

Javna glasila

5.000 dinara
  • Javna glasila
  • Međ. sporazumi
  • Glasnik - prosveta
Poručite odmah

Službena mišljenja

3.500 dinara
  • Više od 7000 akata
  • Redovno ažuriranje
  • Najpovoljnije!
Poručite odmah